Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE

 
Algemeen

Een individu is steeds ingebed in verschillende relaties. Relaties met partners, ouders, kinderen, vrienden, collega's,... Dit individu ontwikkelt zich doorheen het leven, maar ook relaties maken een ontwikkeling door. Gezinnen en partners doorlopen verschillende fasen in hun leven. Dit brengt groeikansen met zich mee, maar ook soms spanningen, conflicten en onzekerheid. Wanneer de conflicten, spanningen en onzekerheden lang aanslepen, kan dit voor verschillende klachten zorgen zoals opvoedingsmoeilijkheden, problematisch gedrag, communicatieproblemen, aanhoudende ruzies, angsten, depressie, verslaving... Indien dit gebeurt, is het zinvol om in therapie te gaan. 

In de relatie- en gezinstherapie wordt systemisch gewerkt. Dit wil zeggen dat de problemen bekeken worden in interactie met de context. Samen met de therapeut wordt gezocht naar beïnvloedingen, negatieve spiralen, knopen, blokkades, als ook naar de krachten van een gezin/relatie. Door je bewust te worden van al deze zaken, krijg je een ander zicht op de moeilijkheden binnen je relatie/gezin. Er worden tevens handvatten aangereikt om zich anders te gaan gedragen ten opzichte van elkaar om de problemen te verminderen.

Er kan gekozen worden om, indien nodig, in combinatie met de gezins- of relatietherapie tevens individuele therapie op te starten bij een andere collega.
 

Medewerkers
 
 
Problematieken
 
U kan bij ons terecht voor:
- Relatieproblemen (tussen partners, tussen ouders, met kinderen, met grootouders, met vrienden,...)
- Familiale problemen
- Moeilijkheden in de gezinscontext, zoals communicatiemoeilijkheden, opvoedingsproblemen, levensfaseproblematieken, opgroeiende tieners in huis,...
- Verwerking van moeilijke gebeurtenissen (echtscheiding, dood, ziekte, diagnose)
   
 
Werkwijze
 
Intake
Tijdens het eerste gesprek bespreken we uitvoerig wat uw klachten en hulpvragen zijn. De cliënten hebben hier ook de mogelijkheid om af te toetsen of het 'klikt' met de therapeut en diens werkwijze. Na dit gesprek wordt er contact opgenomen met de verwijzer of andere betrokken personen, indien daar de toestemming voor gegeven is.

Verkennende fase
Tijdens de volgende gesprekken wordt er uitgezocht hoe de klacht is ingebed in het persoonlijk leven en in het koppel- of gezinssysteem, en of er eventueel nog onderliggende problemen aan de basis liggen. Tijdens deze fase wordt duidelijk bij welk soort therapie de cliënt het meeste baat heeft.

Therapiefase
Tijdens de therapiefase wordt op verscheidene manieren gewerkt. Met volwassenen wordt gewerkt via gesprekstherapie. Ook hier kan gewerkt wordt met andere familieleden als ook andere betrokkenen.
 

Kostprijs
65 €/uur
Voor afspraken op verplaatsing wordt er 1 euro per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden.
OPM: Afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.

 

 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be