Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


CREATIEVE THERAPIE
 

Algemeen
 
Woorden vinden om uit te drukken wat zich innerlijk afspeelt is soms moeilijk. Of "praten over" is juist een manier om weg te vluchten van wat je echt wilt of voelt. De ervaringsgerichte aanpak van creatieve therapie kan een uitweg bieden. Hier staan waarnemen, gewaarworden, doen, ervaren en beleven centraal. Je hoeft zelf niet kunstzinnig te zijn: schoonheidsnormen zijn niet van toepassing. Het is een andere vorm van op zoek gaan naar jezelf en daarover communiceren in plaats van alleen met woorden.
De combinatie van creatieve therapie en verbale therapie biedt een elkaar aanvullend samenspel. Processen die in de ene therapie op gang komen kunnen in de andere therapie verder uitgewerkt worden. Creatieve therapie kan ook als een op zichzelf staande therapie aangeboden worden. 
In onze praktijk worden twee vormen van creatieve therapie aangeboden, namelijk de beeldtherapie en de aandachtstherapie.


Medewerker

Niek De Jonghe


Vragen waarmee u terecht kan
- Zelfbeeld, eigenwaarde, zelfacceptatie: met vertrouwen in je eigen kracht staan
- Piekervragen, ont-moeten, ontstressen: knopen ontwarren en tot rust komen
- Talenten en essentie ontdekken, keuzes maken: zingeving en toekomstperspectief
- Emoties verkennen, uitleven, beleven, reguleren: omgaan met interne en externe spanningen 
- De automatische piloot op stop zetten, energiebalans en zelfzorg
- Weer echt voelen, genieten en voluit leven
- Omgaan met verlies en levensvreugde terugvinden
- Het lot accepteren, kiezen voor veerkracht


Werkwijze

Intake 
Dit is een eerste kennismaking. Centraal staat hier het duidelijk maken en afgrenzen van de hulpvraag. Bij de client wordt afgetoetst of deze open staat voor creatieve therapie en of deze methodiek kan tegemoet komen aan zijn noden.

Therapie
Afhankelijk van uw vraag verkennen we of u meer gebaat kan zijn bij de aandachtstherapie, of anderzijds de beeldtherapie.

Beeldtherapie: Aan de cliënt wordt gevraagd allerlei dingen te doen: de aandacht te richten, zich dingen te verbeelden en dingen uit te beelden. Er wordt geëxperimenteerd met een groot gamma aan materiaal en technieken. Alles wat voor de cliënt betekenisvol kan zijn komt in aanmerking. De materialen en opdrachten roepen bewust of onbewust associaties op. In de keuzes die de cliënt maakt ontmoet, ontdekt en bewerkt hij zichzelf. Het innerlijke wordt zichtbaar, tastbaar en concreet. Het doen en beleven is een rechtstreekse en gedoseerde weg naar diepere gevoelslagen. Emoties worden verkend, tot expressie gebracht, uitgeleefd, beleefd en gereguleerd. Het is een confrontatie met zichzelf, de eigen patronen in denken, voelen en handelen, binnen een veilige situatie. Het kunnen kiezen en invloed uitoefenen versterkt de autonomie en de eigenwaarde. Het beeldend werk biedt de mogelijkheid om wat chaotisch is te structureren en overzichtelijk te maken. De cliënt komt tot persoonlijke integratie doordat tegengestelde gevoelens, gedachten, gedragingen bij elkaar kunnen komen in één samenhangend beeld. Hij kan oefenen in het anders omgaan met zaken en ervaren hoe het is om het anders te doen. Het beeldend werkstuk bevestigt wat er is. Het biedt de mogelijkheid om afstand te nemen en anders te kijken vanuit soms verrassende perspectieven naar wat moeilijk is. De cliënt wordt zich bewust van wat in de schaduw lag en ziet nieuwe sporen. Het therapeutisch proces wordt zichtbaar in de opeenvolgende stukken. Je kan erop terugkijken en erover reflecteren.

Aandachtstherapie Hier staan met bewuste aandacht aanwezig zijn in het moment, durven kijken naar, aanvaarding en mild zijn voor zichzelf, centraal. Naast andere creatieve werkvormen komen aan bod: ademhalingsoefeningen, relaxatie, focussen op gewaarwordingen in het lichaam, meditaties, mindfulness, visualisaties, geleide fantasie, intuïtieve vormgeving, blind tekenen, schaduwwerk, de kracht van stilte, rituelen… Er wordt geoefend met aandacht vasthouden, aandacht herstellen, naar binnen richten, focussen, scherpstellen, verbreden, verschuiven, richten naar het gewenste, aantrekken. Spelend als met de lens van een fototoestel kijkt de cliënt naar zichzelf, zijn innerlijke, de gewaarwordingen in zijn lichaam, de beelden en gedachten die bij hem opkomen, zijn omgeving. Dit doet hij zonder oordelen. In de sfeer van zelfaanvaarding, ontstaat er stap voor stap stabilisatie of evolutie in zijn denken, emoties, gedrag. De cliënt leert met een minder oordelende bril naar zichzelf en de omgeving kijken. Hij geeft wat hij waarneemt op een mildere manier betekenis en gaat er begripsvoller mee om. Hij beseft wie hij echt is, wat voor hem de essentie is, wat hij echt verlangt, zonder zichzelf te verloochen, zonder over-aanpassing, zonder van zichzelf te vervreemden. Zo maakt hij weer contact met zijn echte kern, met de krachten, hulpbronnen en kwaliteiten die in zichzelf aanwezig zijn. Hij leert trouw zijn aan zichzelf, kan zichzelf begrenzen, vindt energie, richting, rust en een sterker evenwicht.

Een transfer stimuleren van wat gebeurt in de creatieve therapie naar het leven erbuiten kan o.a. door in de bespreking koppelingen te maken naar de praktijk, te vragen naar herkenning, door huiswerkopdrachten, met helpende symbolen om een ervaring vast te houden, werkstukken thuis een plek geven; van thuis meegebracht foto- en ander materiaal of teksten gebruiken om mee te werken in de therapie, door rituelen een eigen persoonlijke invulling te laten geven en andere op transfer gerichte interventies.…   

Kostprijs

 
Therapie: 55 €/u
Voor afspraken op verplaatsing wordt er 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden.
Afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be