Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


TEAM ROND BORSTKANKER
Algemeen
Geconfronteerd worden met borstkanker haalt je leven overhoop. Bovendien kan het veelvuldig voorkomen ervan binnen één familie, wijzen op een genetische aanleg. Wat dit voor jou betekent, welke mogelijkheden je hebt, welke beslissingen je neemt, wat de gevolgen zijn, het heeft op veel gebieden een grote impact op jezelf en je omgeving. In individuele gesprekken bieden we jou begeleiding in het nemen van beslissingen. We werken ondersteunend en helpen gevolgen en gevoelens bespreekbaar te maken. Op jouw tempo gaan we samen op zoek naar een nieuwe balans. In de gespreksgroepen delen en bespreken we ervaringen, vragen en inzichten met lotgenoten. Dit gebeurt steeds in een veilige sfeer en onder professionele begeleiding. Het samenkomen in groep biedt vaak erkenning, herkenning en steun. Het geeft je de kans om jezelf en anderen te helpen.


Medewerkers

Ann Van der Avert

Marie van Hove 

 

Problematieken

- Hoe omgaan met een genetische aanleg voor borstkanker?

- Wat betekent het laten vaststellen voor jou en je omgeving?

- Welke invloed op mezelf en mijn omgeving, hebben mijn keuzes na de vaststelling?

- Hoe omgaan met angst en andere gevoelens bij mezelf en mijn steunfiguren?

- Hoe omgaan met de soms verrassende reacties uit de omgeving?

- Welke hulpbronnen heb ik om me zelfzeker te voelen?

- Hoe ga ik om met de fysieke verandering en verlieservaring?

- Hoe ga ik nu om met mijn vrouwelijkheid, mijn zelfbeeld?

Werkwijze

Je kan telefonisch contact opnemen met één van de medewerkers voor een afspraak. In een eerste verkennend gesprek maken we kennis, bespreken we wat jou tot bij ons brengt, kijken we welke thema’s bij jou komen bovendrijven en of een individueel of groepsgesprek kan beantwoorden aan jouw noden en verwachtingen. Hierna maken we een nieuwe afspraak of kan je inschrijven voor de groepsgesprekken. Bij de laatste werken we met reeksen van vijf. De thema’s die in de groepsgesprekken aan bod komen worden meebepaald door de deelnemers. Er worden ervaringen uitgewisseld en we luisteren vooral naar elkaar zonder te oordelen.


Kostprijs

Het tarief voor een individueel gesprek bedraagt 55 €. Voor een groepsgesprek bedraagt dit 40€ per persoon per groepsgesprek van ongeveer 2u.

Afspraken die niet 24 uur van tevoren werden geannuleerd worden toch aangerekend.
 
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be