Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

Niek De Jonghe 
Psychologisch consulent
Creatieve therapie
Integratieve therapie (AIHP Zoersel)

"Naast gesprekken gebruik ik een groot gamma aan werkvormen, materialen en technieken. Er wordt in de therapie gebruik gemaakt van beeld, muziek, dans en beweging, drama, natuur, aandacht. We gaan aan de slag met de eigen interesses, fantasie en verbeelding. Alles wat de client inspireert of betekenisvol is voor hem, komt in aanmerking. Met behulp hiervan geeft hij uiterlijk vorm aan wat zich innerlijk afspeelt. In het omgaan met en het bewerken van de materialen, het doen van de opdrachten, ontdekt en bewerkt hij zichzelf. Door het maken ontdekt en ervaart hij zijn gedrag en belevingswereld. Door samen naar het proces en het resultaat te kijken, wordt duidelijk hoe en wat er bewerkt wordt en is.

Naast de vele gevolgde bijscholingen en workshops deed Niek levens- en beroepservaring op in de verschillende sectoren van de welzijnssector (studiebegeleidingsdienst, therapeutische gemeenschap, personeelsdienst OCMW, bijzondere jeugdzorg, kinderopvangsector.
Niek is momenteel ook meer dan 14 jaar werkzaam als coach- en coördinator van het team kinderbegeleiders in de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees te Zandhoven.
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be