Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

KINDERKINESITHERAPIE
 
Algemeen
 
Kinesitherapie is een paramedisch beroep binnen de gezondheidszorg en het onderwijs. Een specialisatie binnen de kinesitherapie is de psychomotoriek. Een psychomotorisch therapeut onderzoekt en begeleidt de motorische vaardigheden van het kind en de jongere. De verschillende onderdelen binnen de motorische vaardigheden zijn de grove en fijne motoriek, maar ook de grafomotoriek, schrijfmotoriek en visuomotoriek. Daarnaast onderzoekt en begeleidt een psychomotorisch therapeut de visuele waarneming en het ruimtelijk visuele inzicht van kinderen en jongeren.
 
Medewerker
 

 

Problematieken
 
U kan bij ons terecht voor:
Onderzoek naar en begeleiding van schoolse en/of leerproblemen
-schrijfproblemen
-rekenproblemen
-problemen met grove en/of fijne motoriek
-lateralisatieproblemen
-coördinatieproblemen
-problemen met visuomotoriek
-problemen met lichaamsbesef
-aandachts-, concentratie- en/of werkhoudingsmoeilijkheden
-ruimtelijke visuele problemen

Begeleiden van kinderen en jongeren met
-ASS
-DCD
-ADD/ADHD
-Dyscalculie
-Faalangst
-Gedragsmoeilijkheden

Begeleiden van
-typelessen
-zindelijkheidsproces
-kinderen met ontwikkelingsachterstand
 

Werkwijze
 
- Intakegesprek: Hierbij wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en wordt er dieper ingegaan op eventuele problemen.
- Psychomotorisch onderzoek: Tijdens dit onderzoek worden de verschillende aspecten van de psychomotoriek getest o.a. grove en fijne motoriek, grafomotoriek, schrijfmotoriek, ruimtelijk visueel inzicht, visuomotoriek. Het onderzoek neemt omgeveer 1u30 in beslag.
-Verslag en rapportering over de onderzoeksgegevens aan de ouders, arts en eventueel school en CLB.
-Therapie: Uw kind zal 1a2x per week individueel begeleid worden. Elke sessie duurt 30 min.
-Evaluatie: Na enkele maanden wordt de therapie geëvalueerd en wordt de verdere begeleiding besproken.
 
Kostprijs
 
Onderzoek + scoring (2u): 84,32 euro (terugbetaling afhankelijk van voorschrift)
Verslag: 29,01 euro (terugbetaling afhankelijk van voorschrift)
Rapportering: 21,08 euro/30 min
Therapie: 21,08 euro/30 min (15,89 euro terugbetaald door mutualiteit)
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be