Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

Katalina Janssens

 

Bachelor in de logopedie

 

In juni 2011 studeerde Katalina af als bachelor in de logopedie. Ze deed stages in diverse logopedische settings: het buitengewoon onderwijs, een ziekenhuis en een zelfstandige logopedische praktijk. Ze volgde daarnaast extra bijscholing omtrent leerstoornissen. Sinds september 2011 werkt ze als zelfstandige logopediste in een privépraktijk.

 

"Logopedie is een paramedisch beroep binnen de gezondheidszorg en het onderwijs. Een logopedist onderzoekt en behandelt mondelinge en schriftelijke communicatie. Communicatie is meer dan louter praten. Het is ook taal, lezen en schrijven. Een logopedist behandelt verschillende problematieken waaronder spraakstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen en lees-, schrijf- en rekenproblemen. Deze problemen worden uitgebreid onderzocht om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de patiënt en zijn specifieke Sterktes en zwaktes, dit om een zo goed mogelijke behandeling te vrijwaren."

 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be