Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


Hanne Van Eynde
 
Master in de klinisch psychologie 
         Erkenning psychologencommissie: 912116916
GSM: 0486/73.87.03

"Het werkveld waar ik mij als klinisch psycholoog op richt is erg breed. Zowel de doelgroepen als hoofdthema's en knelpunten zijn heel uiteenlopend. Om een goede afstemming te bekomen, zal tijdens de eerste gesprekken vooral het verwoorden van uw eigen verhaal centraal staan. Daarna gaan we samen op zoek naar een aanpak die het best bij u en de prioritair gestelde thema's past. De ene persoon is gebaat met het vertellen van zijn of haar verhaal, waarna we zoeken naar manieren om (terug) zicht en controle te verwerven over een specifieke situatie, zorgen, gevoelens of gedrag. Dit proces is vooral gericht op het vinden van handvaten om met de moeilijkheden om te gaan. 

Soms is een meer gerichte aanpak vereist. Dit betekent dat er tijdens de sessies niet alleen gesproken zal worden, maar dat we eveneens focussen op psycho-educatie en adviezen, wat daarna wordt omgezet in de praktijk: je probeert het zelf uit. Een cognitief-gedragsmatige aanpak kan helpend zijn wanneer je te kampen hebt met gedachten en gedragingen die je in het dagelijkse leven belemmeren. Het negatieve gedachtepatroon is al geruime tijd aanwezig en beïnvloedt je gewaarwordingen, zowel lichamelijk als emotioneel, alsook je manier van handelen. Door deze gedachten dieper te  exploreren en anders te leren interpreteren kan het patroon doorbroken worden met een nieuwe, meer heldere kijk op de situatie of zorgen tot gevolg. Hierdoor kunnen de negatieve gevoelens verminderen of verdwijnen en zal het gestelde gedrag aangepast zijn."
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be