Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

Ann Van der Avert
 
Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Thomas More, Antwerpen) 
         Postgraduaat Systeemtherapie (IPRR Mechelen)

GSM: 0474/43.65.20

"Als systemisch psychologisch consulent bied ik ondersteuning aan volwassenen, jongeren, kinderen en gezinnen bij opvoeding en opvoedingsproblematiek. Wanneer er zaken zijn die moeilijk lopen, bekijken we dit vanuit een systemisch perspectief. Dat wil zeggen dat we vertrekken vanuit de interacties tussen de gezinsleden, de invloed van de context en andere systemen. Daarna gaan we samen op zoek naar de sterktes in jullie gezin om van daaruit jullie draagkracht te verhogen en deze te ondersteunen. Het kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, emotionele problemen bij het kind of de ouder, nieuw samengestelde gezinnen,...

U kan bij mij ook terecht voor beslissingsbegeleiding. Soms sta je voor moeilijke en zware beslissingen waarvan je mogelijks de impact moeilijk kan overzien, of is het lastig om een keuze te moeten maken tussen verschillende opties. Samen trachten we dit te structureren en een overzicht te creeren om zo vanuit andere perspectieven te kunnen kijken. Op deze manier proberen we je gevoel omtrent deze beslissing op de juiste plaats te krijgen. Het kan gaan over moeilijke beslissingen gaande over studiekeuze, verandering van werk,...

Keuzebegeleiding bij genetische belasting borstkanker. Veelvuldig voorkomen van borstkanker binnen een familie kan wijzen op een genetische aanleg. Je stelt jezelf de vraag wat dit voor jou kan betekenen en welke mogelijkheden je hebt om borstkanker te voorkomen. De beslissing of je al dan niet tot genetisch onderzoek over gaat, is een grote stap. Als psychologisch consulent kan ik samen met jou trachten te achterhalen wat de gevolgen van deze stap voor jou, je gezin en je omgeving kunnen betekenen. Wanneer onderzoek aantoont dat je drager bent van het BRCA-gen, bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Op deze manier kunnen we een evenwicht zoeken tussen jouw gevoel en de keuze die je maakt.

Rouwbegeleiding. Dit wordt aangeboden wanneer u te maken krijgt met een zwaar verlies. Dit kan gaan over het verlies van een dierbaar persoon, maar ook om bijvoorbeeld een borstamputatie na borstkanker."

Ann is eveneens werkzaam op OC Clara Fey.


 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be